Øvrige værktøjer, feb. 14

Her findes nogle af de værktøjer, som projektet har benyttet undervejs i forløbet:

Projektet er ved at implementere “læseguides” i faget erhvervsøkonomi på HG.

Projektet har gennemført en online survey med både elever og faglærere som grundlag for videreudvikling af skolens tilbud om læsevejledning:

Læsevejlederen har deraf følgende udarbejdet et inspirationsmateriale til faglærere omkring arbejdet med at lave læsevenlige undervisningsmaterialer: