Praksisglimt fra erhvervsøkonomi

Tietgenskolen har erfaret, at eleverne særligt har problemer med de mange fagudtryk og at faget på mange punkter har en i-sig-selv-lukket logik og regler. Det kan være vanskeligt at formidle til nutidens kritiske og spørgelystne elever, at “sådan er det simpelthen bare”.

Velfungerende hjælpemidler kan være gode oversigter. Tietgeneleverne er således glade for skemaet over placering af poster i et årsregnskab. Download eksempelark.

En videreførelse er projektets påtænkte app, hvor både fagudtrykkene og udtryk fra gråzonesproget vil blive forklaret via medieeffekter med forskellige tilgange.

I undervisningen

I erkendelse af, at faget volder mange elever besvær, har Tietgen valgt dobbelt lærerbesætning på nogle af lektionerne. Det hjælper ifølge eleverne, da forskellige undervisere kan indstille sig på flere forskellige måder på eleverne. Nogle har brug for en detaljeret tilgang, andre har brug for at få det store overblik med få ord. Underviserne kan med fordel forholde sig didaktisk til de forskellige behov.

Elever kan blive “hægtet af”, når den manglende forståelse af enkelte fagudtryk blokerer for forståelse af helheden. Underviseren bliver udfordret af elevernes begrænsede koncentrationsevne og deres frustrationstærskel. Lyt til to elever!

Underviserne forsøger på forskellig vis at “oversætte” og relatere de abstrakte begreber til elevernes verden, fx til erfaringer fra fritidsjob i bageri el.lign. Lyt til elever.

Her er det væsentligt med en konsekvens i at relatere til eksemplet, da det ellers mere forvirrer end gavner.

 

Også forskellige medier kommer i spil – her et analogt læremiddel, hvor underviseren demonstrerer kassebeholdning, debet og kredit v.hj.a. at flytte kulørte bolde imellem forskellige plastikrør. Det er vigtigt med en klar introduktion til proceduren, for at undgå at elever bliver forvirret i løbet af boldeflytningen.