PR, præsentationer & udbredelse

Udover udbredelse på egen skole, udbreder Mercantec viden, værktøjer og erfaringer med bedre faglig læsning & skrivning i diverse lokale netværk:

  • Jan. 2014: Netværk til optimering af unges overgange fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Her udveksles om, hvordan oplysninger om elever med læsevanskeligheder formidles videre til rette vedkommende i denne proces. Vedrører også elever med dysleksi, således at man undgår, at IT-rygsæk ikke er klar ved uddannelsesstart efter sommerferien.
  • Nyopstartet netværk for læsevejledere i Viborg kommune pr. jan. 14. Med repræsentanter fra UU, PPR, kommunens læsecenter og læsevejledere fra Viborg Katedralskole, Viborg Gymnasium, VUC og Mercantec. Der skal afholdes kvartalsmøder i netværket fremadrettet.