Videreudvikling af læse-/skrivepraksis på skolen

I forbindelse med læseprojektet har skolens afdeling Metalcraft besluttet at sætte fokus på den faglige skrivning i efteråret 2013.

Screening

I starten af efterår 2013 gennemførte man en screening af 161 elever, fordelt på 7 klasser. Anvendt screeningsværktøj: ”Læsetekster for unge og voksne”. Det viste sig, at der var væsentlige problemer ift. funktionel læsning/skrivning for en større elevgruppe. Det betyder et gennemgående problem, når eleverne skal i gang med rapportskrivningen if. deres afsluttende projekt.

Nyt samspil faglærere / læsevejleder

I samarbejde med lærerne på Metalcraft og læsevejleder er der opstartet ”den røde tråd”, således at man på grundforløbet og hovedforløbet arbejder ud fra den samme skabelon til rapportskrivning.

Da der ønskes en rød tråd fra GF og videre på HF, skal skabelonen naturligvis laves i samarbejde med lærerne på HF, selv om de ikke direkte deltager i læseprojektet.Planen er, at man bygger ovenpå skabelonen fra GF, til H1, H2, H3 og har en fuldt udfoldet rapportskabelon, når eleverne skal på H4, som er deres svendeprøve.

Læsevejlederens bidrag

For den elevgruppe, der er på Metalcraft, er genkendelighed en af metoderne til en bedre faglig skriveproces. Man bygge videre på læsevejlederens forslag til en skabelon (nov. 13).

Læsevejleder står desuden for et skriveværksted, hvor eleverne kan få hjælp til den danskfaglige del af rapportskrivningen (skrivevejledning). Dette skriveværksted er på forsøgsbasis etableret, så eleverne har fået hjælp til deres afsluttende grundforløbsopgave.

Allerede efter første værkstedsdag tegner der sig et billede af en succes! En meget læse- og skrivesvag elev har fx skrevet 15 sider rapport, med billeder og tekst af sit afsluttende praktiske projekt.

Udbredelse til faglærere

I april 2014 afholdes workshops omkring faglig læsning og skrivning for alle ansatte på Metalcraft og Hotel- & Restaurantskolen, hvor deltagelsen er udbredt til hele afdelingen.

På HG er der udarbejdet læseguides til EØ bogen. Se “værktøjer” for download af eksempel. Læsevejlederen vil evaluere effekten af læseguides via interview af elever.