En målrettet udviklingsproces

Delresultaterne nedenfor bidrager til udvikling af den endelige model for udarbejdelse af multimodale læremidler.

Modellen vil omfatte hele spændevidden: Læsning, elevernes aktive bearbejdning af en tekst og egenproduktion af tekster.

Brugerdreven innovation

Okt. 13: Projektet har med stor succes benyttet sin innovationskonference d. 26. sept. 13 til at indsamle inspiration fra læsevejledere, undervisere og et hold tømrerelever.

Med udgangspunkt i en præsentation af Erhvervsskolernes Forlags online murerbog, blev brugerne bedt om at komme med feedback og forslag til videreudvikling. De samlede forslag bearbejdes p.t., og resultaterne inddrages i udvikling af projektets model for multimodale læremidler.

Læsbare læremidler – hvordan

Download også konkret og direkte anvendelig præsentation fra Dorthe Carlsens oplæg om tilgængelighed og multimodale læremidlermidler, 26. sept. 13.