PR & præsentationer

Maj 2014, Nyt fra Produktionsskoleforeningen: Omtale af “Bedre faglig læsning” i nyhedsbrev fra produktionsskolernes årsmøde. Her havde PS Marienlyst en stand med info om deres elevers multimodale produktioner. Se også projektpræsentation i produktionsskoleforeningens blad.

26. feb. 14: “Frit valg mellem udtryksformer giver læsesvage elever mod på at udtrykke sig”, UNI-C: Detaljeret beskrivelse af, hvordan underviseren fremmer elevernes personlige og faglige udvikling gennem ved at støtte de unge i at bruge nye udtryksformer.

 

Dec. 2014: PS Marienlyst har i anledning af projektet oprettet et eget site, hvor eleverne publicerer deres multimodale produktioner: www.marienlystphs.dk . Udover en lang række elevmaterialer fra flere af skolens faglige linjer, byder sitet på også en grundig lærervejledning.