Presse & præsentationer

8. april: Se optagelse af projektets webinar om det nye screeningsværktøj. Interesserede læsevejledere fra erhvervsskoler, produktionsskoler og forlag fulgte præsentationen . Michael Lund Larsen fra @ventures redegjorde for screeningsværktøjets rammer, indhold og kvalitetssikring.
Se, hvordan værktøjet allerede nu er integreret i Elevplan og vil kunne blive hentet direkte som en test. Resultaterne vil kunne ses som en radar rapport på forskellige niveauer. Den fremtidige test vil kunne bruges til en meget overkommenlig årlig pris for erhvervsskolerne.
Rettelse: I optagelsen oplyses, at Taleinstituttet i Aalborg er lukket. Det er ikke korrekt – Taleinstituttet lever i bedste velgående, blot som en kommunal institution i stedet for en regional.

Download også den ledsagende præsentation.

Opdateret faktaark, 1. maj 2014

Download faktaark, nov. 13

Fornyelsen af det nationale screeningsværktøj er godt på vej: Projektgruppen har nu identificeret testmetoder for de 4 kompetenceområder læse, skrive, lytte og tale. Screeningsværktøjet vil blive tilpasset 4 faglige områder og vil kunne blive anvendt i hele EUD.

De enkelte kompetenceområder måles ved hjælp af forskellige testelementer, som samlet set supplerer hinanden. Heri indgår objektivt scorbare deltest, der spiller sammen med elevers selvvurderinger og vejledervurderinger, som er baseret på scorevejledninger.

 

Sept. 13: Projektlederen præsenterede udviklingsarbejdet på årets Elevplankonference over for ca. 80 meget interesserede deltagere. Et begrænset antal deltagere fik efterfølgende prøveadgang til de nuværende test mhp. at teste funktionaliteter. Download præsention.