De første undersøgelser og konklusioner

Dec. 13: Projektgruppen har gennemført observationer og fokusgruppeinterview med faglærere, der stort set alle bekræftede faglig læsnings vigtige betydning. En spørgeskemaundersøgelse med 75 grundforløbselever afdækkede samtidigt, at næsten 1/3 af eleverne skønner deres egen forståelse af teksterne på middel eller derunder!

Ud fra den samlede undersøgelse konkluderede læsevejlederne på 3 indsatsområder:

  1. Tydeliggørelse af formål og mål for læsning
  2. Arbejde med feedback og fokus på ord
  3. Fagbegreber

Download uddybende nyhedsbrev, som går i dybden med de udpegede indsatsområder.

Nyhedsbrevet er sendt til undervisere og vejledere på skolen, samt til vejlederne på Sosu Fyns øvrige afdelinger og til projektets interessentskole Dalum Landbrugsskole.

Forforståelse

Læsevejlederne er optaget af lærernes arbejde med forforståelse.

Adspurgt ”Hvordan forstår du en ny faglig tekst bedst?” svarer

  • 52% af grundforløbseleverne: ”Når læreren har gennemgået emnet på forhånd”,
  • 35% svarer: ”Når fagord er forklaret på forhånd”
  • 19% svarer: ”Når jeg ved noget om emnet på forhånd, fx fra klassesamtale” .

Eleverne er altså selv bevidst om, at det hjælper på læsningen, hvis de på forhånd har noget at hænge den nye viden op på. Denne viden kan læreren også bruge, når vedkommende tilrettelægger faglig læsning i sin undervisning. Det kunne også være at se en film/et filmklip om emnet før læsningen. Her fortæller 60 % af eleverne, at det hjælper dem.