Projektets tidsplan

Projektet opererer med en målsætning om at involvere op til 300 elever i alt (med op til 100 læsesvage elever), dog afhængigt af de faktuelle optag på uddannelserne.

Uge 32-41:
Infomøder for lærerne og screening af elever (3 klasser i hver afdeling).

Uge 42:
Udvælge 30 elever fra hver afdeling der skal sættes særlig fokus på i projektet (90% skal fastholdes)

Uge 43-50:
Tilbagemelding af screeningsresultat, gennemgang af undervisningsforløb og derefter observation af undervisning, interviews med udvalgte elever og lærerne.

Uge 2-6:
Workshop omkring faglig læsning med faglærerne fra Beder. Udvikling af nye undervisningsforløb i samarbejde med læsevejleder. IT skal ind over her til hjælp ved udarbejdelse af multimoduale læremidler.

Uge 8-22:
Afprøvning af nye metoder, værktøjer og praksis. Løbende observation, interviews og vejledning v/læsevejleder.

Uge 23-26:
ERFA-workshop

Efterår 2014:
Spredning til alle skolens afdelinger + afdelinger på interessentskolen. ”Ambassadører” & læsevejleder formidler: Status på projektets resultater