Nyhedsbreve til projektets interessenter

Her kan man downloade programmets nyhedsbreve:

  • Invitation af læsevejledere og undervisere, om at bidrage aktivt til udvikling af “iBogen som multimodalt læremiddel”: Konference “Innovation af læremidler til EUD”, 26. sept. 13 i Kolding. Download detaljeret program.
  • Juni 2013, bl.a. med uddybende info om projektets partnere, om brugerdrevet design og om innovationsrummet Third space.