40 – 20 – 40

FØR – UNDER – EFTER

40-20-40 er en simpel huskeregel for praksis med læring og dermed også for praksis med læsevejledning. En fordeling af indsatsen bør ligge på 40 % før, 20 % under og 40 % efter indlæring af nyt stof:

> 40 % af effekten opnås ved at være godt forberedt og motiveret til uddannelsesaktiviteten
< 20 % af effekten opnås via selve deltagelsen
> 40 % opnås ved at fokusere på den efterfølgende implementering af det lærte

Læs mere: High Impact Learning. Effektmålinger inden for efteruddannelses- og kompetenceområdet. Robert Brinkerhoff, Western Michigan University

Find en række eksempler for omsætning af denne huskeregel indenfor læsevejledning, lovgrundlag og samspil mellem faglærer / læsevejleder her: Download præsentation v/ Lisbeth Mulvad, Undervisningsministeriet, feb. 14

Også faglærerne er forpligtet til at gøre en indsats i forbindelse med læseindsatsen på erhvervsuddannelserne. Find inspiration her, hvor interviews med lærere og elever på Aarhus Købmandsskole har afdækket den vanskelige kommunikation i læringssituationen.