Effekt af læsevejledning

Følgeskolernes screeninger og lokale målinger indikerer, at mellem 1/3 og op til halvdelen af alle elever er dårlige til at læse og skrive og potentielt funktionelle analfabeter.

Disse mangelfulde sproglige kompetencer er ofte koblet på andre problematikker, såsom en socialt belastet baggrund, personlige problemer el.lign. Sammenlagt øger alle disse faktorer risikoen for frafald. God læsevejledning kan derfor kun betinget modvirke frafald, men i måske højere grad, hvis den inddrager bredere aspekter.

Læsevejledning – et bidrag til dannelse

Læsevejleder Helge fra Køge Handelsskole har et bud på, hvordan læsevejledning bidrager til at gøre de unge parate til et liv i et komplekst samfund. Lyt her.

Det handler fx om at kunne udtrykke sig, at forstå korrespondance i al almindelighed og at færdes i et samfund, hvor meget foregår via ord og skrift, også digitalt.

Læsevejledning rækker altså meget længere end at kunne læse, forstå og skrive fagudtryk!